Ogaoga Mat

 • Omöriteleşdirilen dizaýn, logotipli PU Tebigy rezin ýoga mat

  Omöriteleşdirilen dizaýn, logotipli PU Tebigy rezin ýoga mat

  ● Dokary dykyzlyk we çalt yza gaýtmak - Bu “Premium ogaoga” matasy, öý maşklaryňyzy optimizirlemek üçin bazardaky iň täze we amatly matadyr.Topokarky PU deri, aşagy tebigy rezin, ýumşak we çydamly ýoga edende başga bir duýgy döredýär.

  ● ULTIMATE GRIP - Bu premium mat, ýer ýüzünde döwülýän “GripForMe” materialyndan peýdalanýar, bu tejribe bilen meşgullanýan wagtyňyzda deňi-taýy bolmadyk söweşiji ýaly tutgaý berýär.
  Çygly bolanda indi süýşmek bolmaz.Näçe köp derleseňiz, şonça-da gowy tutulýar.
  Tersine.Hem yzygiderli, hem-de gyzgyn ýoga üçin gowy.

 • Ekologik taýdan arassa däl dizaýn TPE ýoga mat

  Ekologik taýdan arassa däl dizaýn TPE ýoga mat

  Täze ekologiýa taýdan arassa material: Termoplastiki Elastomerler (TPE), adatça pes modully, çeýe materiallar bolup, ýokary berkligi, ýassyk we süýşmäge garşylygy üpjün edip, birnäçe gezek uzaldylyp bilner. Bu adaty matalara iň täze tehnologiki kämilleşdirme;