Ogaoga Ball

 • Ekologiýa taýdan arassa PVC Bursta garşy agyr agyrlyk durnuklylygy fitnes maşkly ýoga sport zaly

  Ekologiýa taýdan arassa PVC Bursta garşy agyr agyrlyk durnuklylygy fitnes maşkly ýoga sport zaly

  ● ANTI-BURST - qualityokary hilli PVX material bilen gurlan, ýarylmaga garşy ýoga topy, mehanizmiň ýarylmagy ýa-da balans topunyň görnüşini ýitirmegi barada alada etmezden, 600 kilograma çenli iň berk türgenleşikleri dolandyryp biler.

  ● DÜZGÜN SURFACE - Türgenleşik meýdançasyna gezek gelende asla saýlanmaýar - öýde bolsun, sport zalynda bolsun ýa-da açyk howada bolsun, premium süýşmegiň öňüni almak sizi howpsuz duýarsyňyz we hereketleriňiz erkin bolar.

 • Ofis, umumy ýaşaýyş jaýy we öý, durnuklylyk we bedenterbiýe üçin oturýan top oturgyjyny duýuň

  Ofis, umumy ýaşaýyş jaýy we öý, durnuklylyk we bedenterbiýe üçin oturýan top oturgyjyny duýuň

  ● Durnuklylyk: Bu ajaýyp oturgyç şar oturgyjy 65 sm / 25.5in çenli çişip biler (Iň pes stoluň beýikligi 26in).Iň ýokary goldaw: 180 kg / 400 litr.Topyň ýokarsynda we aşagynda durnuklylyk halkalary oturanda durnuklylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.

  ● Partlamaga garşy: aşgazana çydamly we basyş astynda gaty gaty galyň, ýarylmaga garşy PVX-den ýasalýar.Içerki topuň basyşyna garşy premium maşk, basylyp bilinýän, oýlanyşykly ýasalan örtüklerimiziň biri bolup, maşyn ýuwulýan ýerde oturmak üçin has amatly ýer berýär.