Agramy

  • Agramly dynç alyş enjamlary, 3kg ~ 15kg / 4lbs ~ 30lbs Erkekler, aýallar, çagalar üçin beden agramy;

    Agramly dynç alyş enjamlary, 3kg ~ 15kg / 4lbs ~ 30lbs Erkekler, aýallar, çagalar üçin beden agramy;

    Bu element hakda Bu element hakda • Iň ýokary hilli materiallar, demir ýumşak we demir gum bilen ajaýyp neopren matany kabul edýär, bu gaty ýumşak we türgenleşik wagtynda döşüň we ýokarky bedeniň agramyny jemlemäge kömek edýär we esasy myşsa güýjüni döredýär.• 2 Düzülip bilinýän gaýyşlar we şöhlelendiriji zolak, agyrlykdaky ylgaw ýelekleri üçin maşk wagtynda süýşmegiň ýa-da has süýşmeginiň öňüni almak üçin 2 sany sazlanyp bilinýän gaýyş bar, bu hem dürli büst ululygyndaky ulanyjylaryň çeýeligini üpjün edýär.T ...
  • Agramly Vest türgenleşik enjamlary, doly çap edilen, 3kg ~ 8kg / 4lbs ~ 16lbs Bedeniň agramy Zenan aýallar, çagalar

    Agramly Vest türgenleşik enjamlary, doly çap edilen, 3kg ~ 8kg / 4lbs ~ 16lbs Bedeniň agramy Zenan aýallar, çagalar

    Bu element hakda Bu element hakda • Iň ýokary hilli materiallar, demir ýumşak we demir gum bilen ajaýyp neopren matany kabul edýär, bu gaty ýumşak we türgenleşik wagtynda döşüň we ýokarky bedeniň agramyny jemlemäge kömek edýär we esasy myşsa güýjüni döredýär.• 2 Düzülip bilinýän gaýyşlar we şöhlelendiriji zolak, agyrlykdaky ylgaw ýelekleri üçin maşk wagtynda süýşmegiň ýa-da has süýşmeginiň öňüni almak üçin 2 sany sazlanyp bilinýän gaýyş bar, bu hem dürli büst ululygyndaky ulanyjylaryň çeýeligini üpjün edýär.T ...