Köp funksiýaly maşk palubasy erkin burç sazlanylýan aerob ädim

Gysga düşündiriş:

WERSATILE ÖOM GURNAMASY: Bedenterbiýe we täze gelenler üçin umumy beden güýji we kardio öý maşklary bilen köp görnüşli dizaýn;Ykjam saklamak üçin bukulýan göçme maşk palubasy.Dürli pozisiýa burç goldawy - ýapgyt, peselýän we tekiz, tutuş ululygy 121.5 (L) x 35.5 (W) x 21 (H) sm, 2 üýtgeýän beýikligi 21 sm we 35.5 sm, ulanylandan soň bukulmak we saklamak aňsat, eplenen ululyk 111 * 33.5 * 21 sm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

● WERSATILE ÖOM GURNAMASY: Bedenterbiýe we täze gelenler üçin umumy beden güýji we kardio öý maşklary bilen köpugurly dizaýn;Ykjam saklamak üçin bukulýan göçme maşk palubasy.Dürli pozisiýa burç goldawy - ýapgyt, peselýän we tekiz, tutuş ululygy 121.5 (L) x 35.5 (W) x 21 (H) sm, 2 üýtgeýän beýikligi 21 sm we 35.5 sm, ulanylandan soň bukulmak we saklamak aňsat, eplenen ululyk 111 * 33.5 * 21 sm.
● HOWPSUZ we DURMUŞ: Oturgyçda süýşmeýän ýer we çalt gulplanýan aýak sazlamalary, iň ýokary agramy sorup, goşmaça howpsuzlyk we durnuklylyk üçin teksturaly berkligi üpjün edýär.Шул
UL KÖP KÖP GÖRNÜŞ Opsiýalary: Türgenleşigiň intensiwligini ýokarlandyrmak we belli bir myşsa toparlaryny has gowy nyşana almak üçin skameýkanyň üstüni dürli burç wariantlaryna sazlaň (çalt, ýönekeý basyň).
● KLIP RESISTANCE TUBES: Dürli türgenleşik üçin garşylyk turbalaryna pugta birikdirmek üçin klipleri öz içine alýar.
● ANTI-SLIP TEXTURED SURFACE: Goşmaça howpsuzlyk we amatlylyk bilen meşgullanmak üçin süýşmäge çydamly ýer beriň;TPE gysgyç aýaklary, türgenleşik wagtynda durnukly bolýan berk türgenleşik platformasyny üpjün edýär.
SP SPERLI Tygşytlaň we bukulmak aňsat: Ykjam we bukulyp bilinýän dizaýn, öýde, sport zalynda aňsatlyk bilen ulanmaga mümkinçilik berýär;Şeýle hem içindäki turbalar we zolaklar üçin kiçijik ammar bölümi bar.
IV DÖWRÜNI WOR IŞLERI: Dürli türgenleşikler üçin 2 beýiklik pozisiýasy, enjamlary aňsat we çalt elýeterli etmek üçin toplumlaýyn ammar bölümi üçin ýokary göteriji, bu paluba aerobiki basgançak esasynda kardio maşklaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, ony agram skameýkasy hökmünde ulanyp bilersiňiz ( tekiz, ýapgyt we mümkin bolan pozisiýalar, erkin burç).

Köp funksiýaly maşk palubasy Mugt burç sazlanylýan aerobiki ädim 8
T 形 踏板

Önümiň jikme-jik çyzgysy

Köp funksiýaly maşk palubasy erkin burç sazlanyp bilinýän aerob ädim 10
Köp funksiýaly maşk palubasy erkin burç sazlanylýan aerobiki ädim11
Köp funksiýaly maşk palubasy erkin burç sazlanylýan aerob ädim 12
Köp funksiýaly maşk palubasy Mugt burç sazlanylýan aerob ädim 13

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler