Kettlebell

 • Döküm demir bäsleşiginiň agramy Kettlebell

  Döküm demir bäsleşiginiň agramy Kettlebell

  ● I HIGH GOWY SÖITYGI KAST DEMIR KETTLEBELL: Kebşirlemeýän, gowşak tegmilleri ýa-da tikişleri bolmadyk gaty çoýun demirden ýasalan.Poroşok örtük poslamagyň öňüni alýar we ýalpyldawuk pellehana ýaly eliňizde süýşmezden has gowy tutmagy teklip edýär.we tekiz pytraňňy bazasy bolan güýçli, deňagramly we bir bölek guýma emele geldi.Arassa, yzygiderli ýer we çydamly poroşokdan ýasalan.

  BO BIR LB & KG ÜÇIN Reňkli halkalar we DUAL MARKINGLER: Reňkli halkalar bir göz bilen dürli agramlary kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Her çäýnek LB we KG bilen bellik edilýär.Näçe ylgaýandygyňyzy bilmek üçin kalkulýatory ulanmagyň zerurlygy ýok, 4 kg;6kg;8kg; 10kg;12kg;16kg;20kg;24kg;28kg;32kg;36kg;40kg;KG we LB-lerde bellik edildi.

 • ÖOM Güýçli okuw üçin PVC SOFT KETTLEBELL ULANY ..

  ÖOM Güýçli okuw üçin PVC SOFT KETTLEBELL ULANY ..

  - Daşky gurşawa arassa ýokary hilli poliwinil hlorid (PVC) ysy ýok;

  - Silisiýa çäge doldurmak we çeýe ýumşak esas bilen işlenip düzülen, tötänleýin düşse, ýere çyzylmasa şikesleri azaldyň;

  Agramy: 2-20kg, adaty agram: 2kg / 4kg / 6kg / 8kg / 10kg / 12kg / 14kg / 16kg / 18kg / 20kg, Agramy sazlamaly bolsaňyz, kabul ederliklidir;