Fitnes sport bilini goldaýar, agyr atletika guşagy egri agyr atletika guşagy

Gysga düşündiriş:

Curörite egri dizaýn: IýulFit agyrlyk göteriji kemer ergonomiki taýdan islendik güýç okuwynda berk we amatly lomber goldawy üpjün etmek üçin döredildi.Egri dizaýn has amatly!Güýçlendirilen goldaw bloky bilen üst.Işleýän wagtyňyz biliňizi netijeli gorap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

● Curörite egri dizaýn
“JulyFit” agyrlyk göteriji guşak ergonomiki taýdan islendik güýç okuwynda berk we amatly lomber goldawy üpjün etmek üçin döredildi.Egri dizaýn has amatly!Güýçlendirilen goldaw bloky bilen üst.Işleýän wagtyňyz biliňizi netijeli gorap biler.

● endokary derejeli materiallar
15 sm giňlikdäki suw geçirmeýän köpük ýadrosy;Qualityokary hilli sendwiç mata matasy, owadan we dem alýan, arkasy ýumşak mahmal bilen gaty rahat;Esasy göwrümi 6 mm galyňlykdaky EVA, giň diapazony sazlamak, 5.0 galvanizli kwadrat tokly.

● Aýratynlyk
Oilag garşylygy, pes temperatura garşylygy, ýokary gatylygy.

Per Güýçlendirilen öndürijilik we okuwyňyzy güýçlendiriň
Oňurgaňyzy dogry duruşda saklamagy ýatladýan we ýadro we bedenterbiýe üçin agyrlyk ýa-da pauerlifting wagtynda durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin garyn içindäki basyşy saklamaga kömek edýän özboluşly enjam.Bu size türgenleşmekde we has agyr agramlary iteklemekde we götermekde, bedenterbiýe, agyr atletika, küreklemek we erkekler we aýallar üçin dürli bedenterbiýe maşklary üçin amatly bolar ýaly kömek edýär.

Back Arkaňyz üçin iň ýokary goldaw we ýokary hilli dizaýn
Iň ýokary neýlon materialdan we galypdan ýasalan EVA arka goldawyndan ýasalan bu MHiL güýçlendiriji, ýokary öndürijilik üçin liftleriňizi ýerine ýetireniňizde we arka şikesleriniň öňüni alanyňyzda basyşyň deň paýlanmagyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dikişi berkitdi we göterýän wagtyňyz basyş edeniňizde hem laýyklygy üpjün edýän agyr Velcro gaýyş.Düzülen we ýasalan dizaýn bilen 15 sm ini, el ýuwmak we howany guratmak bilen üýtgemez.

● Premium Hil we Premium Hyzmat
Bedeniňizi howpsuz saklamak bilen güýçlendiriň!Agyr atletika türgenleşigimiz bilen iň soňky çykyş üçin mümkinçilikleri hasam artdyrarsyňyz.Ol size agram salmaz we hatda zerur berklige sazlap biler.

Önümiň jikme-jik çyzgysy

agyr atletika kemeri11
agyr atletika kemeri7
agyr atletika kemeri8
agyr atletika kemeri9
agyr atletika kemeri10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler