Fitnes esbaplary

 • Lateks garşylyk aýlawy 5-lik maşk toparlary

  Lateks garşylyk aýlawy 5-lik maşk toparlary

  Endokarky maşk zolaklary 1 end endokary endik maşklary.Biziň agyr ýük lateks garşylyk zolaklarymyz 5 dürli garşylyk derejesinde gelýär.Müşderilere durnukly tejribe getirmek üçin çydamly we deri üçin amatly tebigy lateksden ýasaldy.Bu, ýaňy türgenleşip başlaýandygyňyzy ýa-da tejribeli türgenleşik söweşijiňizdigini kämilleşdirýär.Goşmaça ýeňil we ýeňil zolaklarymyz täze başlanlar üçin ajaýyp, orta, agyr we goşmaça agyr maşklarymyz has aralyk we ösen güýç taýýarlygy üçin niýetlenendir ...
 • Slant tagtasy göle uzadýan topuk uzadýan göle uzaldylan armatura sazlanyp bilinýän ýapgyt tagtasy Achilles Stretcher Plantar fasiit maşklary üçin süýümsiz massa Ball topy we uzalma garşylyk turbasy

  Slant tagtasy göle uzadýan topuk uzadýan göle uzaldylan armatura sazlanyp bilinýän ýapgyt tagtasy Achilles Stretcher Plantar fasiit maşklary üçin süýümsiz massa Ball topy we uzalma garşylyk turbasy

  Bu element hakda -Biziň agaçdan ýasalan tagta göläni uzatmak üçin ýumşak tagta, garakçylar üçin ýumşak tagta diýilýär.göle uzatma tagtasy, uzatmak üçin ýumşak tagta, topuk uzaldyş tagtasy, sazlanyp bilinýän tagta tagtasy, göle tagtasy, dik duran tagtasy, ýapgyt gysgyç, göle uzalýan tagta, göle uzaldyş tagtasy, aýak ýapgyt tagtasy, göwre tagtasy, göle uzalmagy, uzalmagy kirpik, arka uzalýan tagta, göläni ösdürip ýetişdirmek üçin platforma, aýak uzatma tagtasy, burç tagtasy, göläniň uzalmagy ...
 • Agramly dynç alyş enjamlary, 3kg ~ 15kg / 4lbs ~ 30lbs Erkekler, aýallar, çagalar üçin beden agramy;

  Agramly dynç alyş enjamlary, 3kg ~ 15kg / 4lbs ~ 30lbs Erkekler, aýallar, çagalar üçin beden agramy;

  Bu element hakda Bu element hakda • Iň ýokary hilli materiallar, demir ýumşak we demir gum bilen ajaýyp neopren matany kabul edýär, bu gaty ýumşak we türgenleşik wagtynda döşüň we ýokarky bedeniň agramyny jemlemäge kömek edýär we esasy myşsa güýjüni döredýär.• 2 Düzülip bilinýän gaýyşlar we şöhlelendiriji zolak, agyrlykdaky ylgaw ýelekleri üçin maşk wagtynda süýşmegiň ýa-da has süýşmeginiň öňüni almak üçin 2 sany sazlanyp bilinýän gaýyş bar, bu hem dürli büst ululygyndaky ulanyjylaryň çeýeligini üpjün edýär.T ...
 • Agramly Vest türgenleşik enjamlary, doly çap edilen, 3kg ~ 8kg / 4lbs ~ 16lbs Bedeniň agramy Zenan aýallar, çagalar

  Agramly Vest türgenleşik enjamlary, doly çap edilen, 3kg ~ 8kg / 4lbs ~ 16lbs Bedeniň agramy Zenan aýallar, çagalar

  Bu element hakda Bu element hakda • Iň ýokary hilli materiallar, demir ýumşak we demir gum bilen ajaýyp neopren matany kabul edýär, bu gaty ýumşak we türgenleşik wagtynda döşüň we ýokarky bedeniň agramyny jemlemäge kömek edýär we esasy myşsa güýjüni döredýär.• 2 Düzülip bilinýän gaýyşlar we şöhlelendiriji zolak, agyrlykdaky ylgaw ýelekleri üçin maşk wagtynda süýşmegiň ýa-da has süýşmeginiň öňüni almak üçin 2 sany sazlanyp bilinýän gaýyş bar, bu hem dürli büst ululygyndaky ulanyjylaryň çeýeligini üpjün edýär.T ...
 • Dokary dykyzlykly EVA Tekstirlenen massa Ball topy

  Dokary dykyzlykly EVA Tekstirlenen massa Ball topy

  Bu element hakda -Julyfit köpük topy, massa topyň we köpük rolikiniň artykmaçlyklaryny ykjam we maksatly myşsa agyrysyny ýeňilleşdirýär;-12,5 sm (5 dýuým) diametri myşsa agyrysyny ýeňletmek we hereketi gowulandyrmak üçin egin, duzak we bagryň ýaly ýerlere ýetmek üçin berkligi nyşana alýar;-Teksturlanan ýerüsti dizaýn, herekete we dikeldişe kömek edip bilýän togalananda aýlanyşygy höweslendirmek üçin fasiýany gysýar we giňeldýär;-Kompakt we göçme, sport zalyna, sumka, yzar ...
 • Iki gezek massa Ball topy 8 dýuýmly dokma rolik

  Iki gezek massa Ball topy 8 dýuýmly dokma rolik

  Bu element hakda - Arahis görnüşli, dokumasy 11.5 * 20CM (8 dýuým) massa rol rolikleri, ýelimler, aýlawlar we kwadratlar ýaly uly muskullary nyşana almak üçin amatly, şekil oňaýsyz basyşsyz oňurga sütüniniň üstünde massaaging etmek üçin amatly, ýeňilleşdirmek üçin ajaýyp dartgynlylyk, berkligi boşatmak we arka we boýnuňy rahatlandyrýan agyry;-Travel dostlukly 11.5 * 20CM (8 dýuým) ululygy ykjam we göçme, ýolda massaage etmek üçin sport zalyna ýa-da iş sumkasyna laýyk gelýär, EVA köpük gurluşygy ýeňildi ‚döwülmez ýa-da l ...