Sorag-jogap

1. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

2. Düzeltmegi kabul edýärsiňizmi?

Hawa, müşderilerimiz üçin OEM we ODM edip bileris.

3. Adaty paket näme?Öz dizaýn bukjamyz bolup bilermi?

Adaty paket eksport kartony bilen polibag, kartoçka, reňk koks we ş.m. ýaly ýörite dizaýn bukjasy bilen bolup biler.

4. Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

Elmydama köpçülikleýin önümçilik salgylanma nusgasy hökmünde önümçiligiň öňünden tassyklanan nusgasy.
Eltip bermezden ozal hemişe soňky barlag.

5. Töleg möhleti nähili?

Adaty tölegimiz, göçürme hasaby ýa-da göz öňünde tutulan L / C-den soň 30% goýum we 70% balans.