Dambbell

 • Kauçuk, Hex Dumbbell el agramy

  Kauçuk, Hex Dumbbell el agramy

  ● Kauçuk bilen örtülen Hex Dumbbell: Bu rezin bilen örtülen heks dambbell bilen türgenleşikleriňize güýç we garşylyk tälimini getiriň.Hsesleri azaltmak we enjamlara we poluň könelmegini azaltmak üçin agyr rezin kelleler.Öýüňizde ýa-da ofis sport zalynda, kardio, HIIT türgenleşiklerinde ýa-da garşylyk agyrlygy türgenleşiginde ajaýyp.

  ● Gaty guýma demir ýadro: Agramda ýokary hilli güýç we bir türgenleşikden beýlekisine ygtybarly durnuklylyk üçin gaty çoýun ýadrosy bar.

 • Düzülip bilinýän Dumbbell, 10.3 / 25 kg Erkekler we aýallar üçin el agramy, öý sport zaly üçin Dumbell agramy

  Düzülip bilinýän Dumbbell, 10.3 / 25 kg Erkekler we aýallar üçin el agramy, öý sport zaly üçin Dumbell agramy

  1 Agramlar 1 sekuntda üýtgeýär: dambbell sökülmezden 5 kg-dan 25 kg-a çenli sazlanýar;5kg (5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg) çalt üýtgetmek üçin bir elli iş dizaýny.

  ● 1 gurluşda super 5: pul tygşytlaýan we has gowy okuw maksadyna ýetip biljek bäş sany adaty dambbele deň bolan 1 dambelde 5 sazlap bolýar.

  ● Innowasiýa Bionika tehnologiýasy: tutawaç güýçli neýlon materialdan we Silikon polatdan ýasalýar.Süýşmedik aýazly bejergi bilen, El agramy hemme taraplaýyn sürtülmäni gowulaşdyryp biler.

 • Hex şekilli Neopren Dambbell we Winil Dumpbell

  Hex şekilli Neopren Dambbell we Winil Dumpbell

  ● Has amatly prosess: Çaknyşyklara garşy howpsuzlyk materiallary bilen enjamlaşdyrylan köp gatly amaldan soň çarçuwanyň dizaýny we täsiriň siňdirilmegi burç gurluşy agyr täsirleri dargadyp biler.

  ● Has ergonomiki: tutawaç tutmak üçin has amatly, süýşmeýän gysgyç dizaýny täzelendi.Qualityokary hilli material örtügi ony ýumşak edýär we jaňlaryň öňüni alýar, Ulanylanda derlemek sebäpli özüňizi rahat duýmarsyňyz, şonuň üçin sportyň özüne çekijiliginden lezzet alyp bilersiňiz.