Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Nantong şäherinde ýerleşýän “Nantong July Fitness & Sports Co., Ltd.” sport we bedenterbiýe önümleri bilen meşgullanýar.12 ýyldan gowrak senagat tejribesi, çuňňur üpjünçilik zynjyrynyň integrasiýasy bilen iýul sporty ygtybarly we durnukly çig mal üpjün edijilerine we birinji derejeli önümçilik bazasyna eýe.

Esasy önümler

Agram göteriji zatlar

Dambbell, tabak, bar, barbell, agram skameýkasy, raf, maşyn bölekleri ...

Ogaoga we pilates setirleri

Gaoga matasy, ýoga topy, ýoga bloky, pilates halkasy, beden trimmer, bud ussasy ...

Sportshli sport esbaplary

Bökmek ýüpi, giňeldiji turba we zolak, el gysmak, hula halka, basmak, basgançaklar, ab tigirler, çeýeligi seriýasy, massa series seriýasy, balans seriýasy ...

Funksiýa okuw enjamlary

Plyoboks, derman topy, bosu topy, söweş ýüpi, asma tälimçi ...

Dikiş çyzyklary

Fitnes ellikleri, agram ýelekleri, topuk agramy, göteriji guşak, goltuk asmak, bilek dolamak, polotensalar ...

Gapy çyzyklary

Çadyrlar, ýatylýan haltalar, sport çüýşeleri, sauna kostýumlary, işleýän guşak, goltuklar ...

Hil barlagy
Hil hemişe birinji orunda durýar.Itemshli önümler ygtyýarnama hökmünde müşderiniň öz SOP-yndadyr,QC toparymyz her bir buýrugy halkara AQL standartyna laýyklykda barlar, ähli iberişler barlag hasabaty we her bir element üçin suratlar, zerur bolsa müşderini barlamak üçin ýükläp biler.

Taslama topary
Müşderileriň sargytlary üçin doly paket dizaýnyny üpjün etmek;Önümleriň täzelenmegi hemişe dowam edýär.

Hyzmat
24 sagadyň dowamynda seslenme;Mysal bahasy sargytdan soň yzyna gaýtarylar;Sargytdan soň mugt paket dizaýny;Bir duralga satyn almak hyzmaty;OEM & ODM kabul edildi.

Biz elmydama bazara gönükdirilen we gönüden-göni elýeterli hünärli harytlar bilen üpjün edýärisaragatnaşyk, öjükdiriji önüm dizaýny we gowşuryş wagtyny üpjün etmek üçin ajaýyp önümçilik,100% gözegçilik her prosesiň hilinden, müşderiler üçin gereksiz çykdajylary tygşytlaň we girdeji köpeldiňMüşderiler.

Önümlerimiz bütin dünýäde satylýar.Biz elmydama "boýun egýäris"hil hyzmaty"ruh. Bular bilen has köp müşderiniň ynamyny we öwgüsini gazandyk we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirdik. Biz siziň bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga we ertiriň has gowy bolmagyna garaşýarys."Saglyk, gowy durmuş"Şeýle oňyn durmuş ýörelgesini bilelikde ösdürip bileris diýip umyt edýäris.

Amal akymynyň diagrammasy

01 Laminasiýa

Laminasiýa

02 Kesmek

Kesmek

03 nagyş

Nagyşlamak

04 Lazer belligi

Lazer belligi

05 Gaplamak

Gaplamak

Sanly çap etmek

Sanly çap etmek